„Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu — swemu bliźniemu. (...) Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał.”
Jan Paweł II, Miłość najwspanialszą formą ewangelizacji,
Przesłanie na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu (5 grudnia 2001)


Aby dołączyć do Stowarzyszenia „Służba Świętego Łazarza - LAZARUS" należy wypełnić Kartę członkowską (do pobrania poniżej), którą trzeba dostarczyć na comiesięczne spotkanie oraz uiścić opłatę wpisową w wysokości 20 zł. Chęć współpracy można również wyrazić poprzez kontakt e-mailowy na adres sekretarz@lazaruspolska.org , uzyskać tam można także odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące rekrutacji. Przed przystąpieniem do Stowarzyszenia zachęcamy do zapoznania się ze Statutem Stowarzyszenia „Służba Świętego Łazarza - LAZARUS". Statut ten stanowi nadrzędny dokument stanowiący o działalności i funkcjonowaniu Stowarzyszenia.