Kursy i szkolenia

Oferujemy możliwość przeprowadzenia kursów pierwszej pomocy przedmedycznej, doszkalań oraz pokazów dla Szkół, firm, organizacji, osób prywatnych oraz grup zorganizowanych. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę, zaplecze multimedialne (pokazy, prezentacje, filmy), sprzęt szkoleniowy (opatrunki, niezbędny sprzęt medyczny, fantomy do ćwiczeń). Istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w terenie, wynajętym lokalu, bądź w siedzibie Stowarzyszenia. Każdy kurs kończy się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu poświadczającego przebycie szkolenia.

Czas szkolenia: warianty 4 - 16 godzin

Optymalna liczba uczestników: 6, 12 lub 18


Zakres szkolenia - różne warianty:

A. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS - Basic Life Support)

B. BLS + defibrylator automatyczny (BLS + AED - Automated External Defibrilator)

C. BLS + AED + apteczka + urazy

Ilość szkolących: min. 1 szkolący na 10 kursantów

Szkolenie obejmuje:

  • część teoretyczną
  • część praktyczną
  • zaliczenie na fantomie oraz test z wiedzy teoretycznej

Szkolenia prowadzone są zgodnie z międzynarodowymi standardami i zgodnie z najnowszą obowiązującą wiedzą.Więcej informacji:

tel.: +48 531 199 099

e-mail: biuro@lazaruspolska.org