Marszałek - Jarosław Bętkowski

Naczelnik - Katarzyna Kołodziej 

Sekretarz - Jakub Ulman

Skarbnik -Katarzyna Olek

Członek - Krzysztof Stączek


Kontakt:

E-mail: biuro@lazaruspolska.org