Marszałek - Jarosław Bętkowski

Naczelnik - Katarzyna Kołodziej 

Sekretarz - Klaudia Usarz

Skarbnik -Katarzyna Olek

Członek - Krzysztof Stączek


Kontakt:

biuro@lazaruspolska.org