Marszałek - Jarosław Bętkowski

Naczelnik - Łukasz Budziaszek

Sekretarz - Klaudia Usarz

Skarbnik - Mateusz Filipowicz

Członek - Mateusz Bassa


Kontakt:

zarzad@lazaruspolska.org