Jako Stowarzyszenie „Służba Świętego Łazarza - LAZARUS” jesteśmy organizacją non-profit działającą od 2007 roku. Swoje korzenie wynieśliśmy z Zakonu Rycerzy i Szpitalników świętego Łazarza z Jerozolimy, jednej z najstarszych chrześcijańskich instytucji szpitalnych. Zajmujemy się przede wszystkim szeroko pojętym ratownictwem medycznym – zapewniamy zaplecze medyczne podczas wydarzeń kościelnych i świeckich, takich jak pielgrzymki, msze, koncerty, festiwale, wydarzenia sportowe oraz wiele innych. Ponadto jako jeden z najważniejszych celów naszej działalności postawiliśmy sobie szerzenie posiadanej przez nas wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej poprzez prowadzenie kursów, szkoleń i pokazów demonstrujących jak ratować ludzkie życie i zdrowie.

W swoich szeregach gromadzimy wykwalifikowanych lekarzy różnych specjalizacji, pielęgniarki, ratowników oraz wielu pozamedycznych wolontariuszy chcących bezinteresownie nieść pomoc. Razem staramy się włączać w wiele akcji społecznych, zbiórek pieniędzy czy przedmiotów na rzecz osób potrzebujących. Z naszej pracy korzystają Szkoły, Młodzieżowe Domy Kultury, Rady Dzielnic, prywatne firmy oraz inne Stowarzyszenia i Fundacje. W czasie działań spotykamy się z przeróżnymi problemami, a na każdy apel staramy się jak najskuteczniej odpowiedzieć.

Jeśli chcesz nas poznać lepiej - przyjdź na spotkanie! :-).