Projekt ma na celu otrzymanie grantu na zorganizowanie 3-godzinnych warsztatów dla dzieci z pierwszej pomocy. Dzieci podczas zajęć będą podzielone na małe grupy w których będą ćwiczyć rozmowę z dyspozytorem pogotowia, uczyć się na fantomach resuscytacji oraz opatrywać skaleczenia czy złamania.

Pierwszą pomoc powinien umieć każdy, nigdy nie wiemy kiedy może nam się przydać. Wiedzą, którą posiadamy pragniemy się podzielić i nauczyć dzieci z Krakowa reagowania podczas różnych sytuacji z którymi mogą się spotkać.