Przystanek Zdrowie

Stowarzyszenie "LAZARUS" wyszło z inicjatywą możliwości przeprowadzenia bezpłatnych pomiarów cukru, ciśnienia tętniczego krwi oraz EKG w ramach akcji „Przystanek Zdrowie". Wydarzenia te organizowane są zazwyczaj podczas festiwali, festynów, niedzielnych nabożeństw przy Parafiach czy też w centrach handlowych. Jest to doskonała okazja do rutynowej kontroli stanu zdrowia oraz wczesnego wykrycia wielu schorzeń. Dodatkowo zainteresowane osoby mogą w tym czasie skorzystać z krótkich szkoleń dotyczących najważniejszych zagadnień z Pierwszej Pomocy.

 

Patronat

Wojewoda Małopolski
Józef Pilch